Přidělení čísla evidenčního

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o přidělení čísla evidenčního

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žádost je oprávněn podat majitel drobné stavby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání písemné žádosti, kde žadatel uvede požadované údaje

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Osobním jednáním na Magistrátu města Havířova, ekonomický odbor, kancelář č. B-515 v 5. poschodí

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova - ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 515,
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Fotokopii dokladu vydaného stavebním úřadem, na jehož základě byla stavba uvedena do užívání

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 30 dnů od podání žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon o obcích, občanský zákoník , zákon o základních registrech, Vyhl. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu o oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Nejsou

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, ekonomický odbor
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
7. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
7. 6. 2021
Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: 

Neuvedeno