Koupě a prodej nemovitosti

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě zájmu o koupi nemovitosti v majetku statutárního města Havířov nebo prodej v majetku žadatele.

Charakteristika úkonu: 

Podání žádosti o prodej nebo o koupi nemovitosti včetně doložení příslušných dokladů uvedených ve formuláři, na Magistrát města Havířova – ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Výsledek úkonu: 

Po projednání v orgánech města uzavření kupní smlouvy.

Kdy věc řešit: 

V případě zájmu o převod konkrétní nemovitost pro účely výstavby, podnikání, užívání a ostatní.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost s uvedením údajů o žadateli, předmět a účel dané nemovitosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněná žádost s údaji žadatele, předmět a účel prodeje nebo koupě nemovitosti.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datová schránka, e-mail (machalkova.marketa@havirov-city.cz, chlebkova.bohdana@havirov-city.cz, krainova.ilona@havirov-city.cz, husakova.lucie@havirov-city.cz).

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Poštou prostřednictvím podatelny nebo osobně na Magistrátu města Havířova, 5. patro, ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Časté dotazy: 

Lhůta pro vyřízení žádosti se stanoví dle termínu zasedání Zastupitelstva města Havířova.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Samospráva.

Oblast: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Klíčová slova: 

Žádost, parcelní číslo pozemku, kupní cena, geometrický plán, znalecký posudek, návrh na vklad, kupní smlouva.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Kupní smlouva.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

ekonomický odbor, oddělení správy majetku.

Kontaktní osoba: 

Bc. M. Machálková, B. Chlebková, I. Krainová, Ing. L. Husáková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
25. 5. 2022