Informační povinnost správce daně

Základní informace k životní situaci: 

Správce místních poplatků sděluje informace dle § 56 zákona č. 280/2009 S., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Sděluje rozsah úředních hodin pro veřejnost, otevření podatelny správce poplatků, informuje o elektronické podatelně a certifikátech úředních osob, které jsou oprávněny přijímat, zasílat datové zprávy a nahrazovat svůj vlastnoruční podpis uznávaným elektronickým podpisem. Dále informuje o číslech bankovních účtů, na které jsou přijímány platby a zveřejňuje seznam úředních osob oprávněných k úkonům v daňovém řízení na základě zmocnění v příslušných právních předpisech.