Ztráta, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (velký a malý technický průkaz)

V jakém případě ve věci jednat: 

Žádost podává vlastník nebo provozovatel v případě ztráty, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla (velký a malý technický průkaz) u registru vozidel.

Charakteristika úkonu: 

Při provozování vozidla na pozemních komunikacích musí mít provozovatel vozidla osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz).

Výsledek úkonu: 

Vlastník nebo provozovatel silničního vozidla získá požadovaný doklad dle žádosti.

Kdy věc řešit: 

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:
- osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz), pokud doklad existuje
- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- plná moc v případě zastupování (nemusí být ověřená)

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tuto situaci nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanovena.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí hotovostně nebo bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky ve výši 100,-Kč se hradí za vystavený technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního vozidla, je-li doklad poškozen, zničen, ztracen či odcizen. Za popsaný technický průkaz se správní poplatek nevybírá.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není stanovena.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? – NE.
Musím mít s sebou velký/malý technický průkaz v originále? – ANO.

Sankce: 

Není stanovena.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidel.

Klíčová slova: 

Duplikát technického průkazu, ztráta osvědčení, ztráta dokladu, duplikát dokladu.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Není stanovena.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registru vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
31. 12. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
31. 12. 2021