Žádost o vyřazení vozidla z provozu, zápis místa a účelu využití vyřazeného vozidla, ukončení vyřazení vozidla a zápis zániku silničního vozidla

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že vlastník nehodlá silniční vozidlo provozovat a platit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení silničního vozidla z provozu nebo o zápis zániku vozidla.

Charakteristika úkonu: 

V případě nesjednaného platného zákonného pojištění vozidla, prodloužení vyřazení po roce od vyřazení vozidla, ukončení vyřazení vozidla a zánik vozidla.

Výsledek úkonu: 

Neplacení zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla (zrušení povinného ručení).

Kdy věc řešit: 

V případě, že vlastník nehodlá silniční vozidlo provozovat (oprava vozidla, neřídí v zimních měsících) a platit zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení silničního vozidla z provozu nebo o zápis zániku vozidla. Oznámením místa a účelu vyřazeného vozidla je vyřazení vozidla prodlouženo. Doložením platné technické kontroly a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla, dojde k ukončení vyřazení vozidla. Dále v případě likvidace vozidla.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K vyplněné žádosti se přiloží:
- osvědčení o registraci vozidla část I., II. (malý a velký technický průkaz)
- registrační značka/značky
- policejní protokol v případě odcizení silničního vozidla
- doklad o pojištění vozidla z provozu při ukončení vyřazení vozidla z provozu
- doklad o ekologické likvidaci vozidla pro zápis zániku silničního vozidla

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Tento úkon nelze iniciovat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Podáním řádně vyplněné žádosti o vyřazení nebo o zápis zániku silničního vozidla u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností v České republice. Žádost o ukončení vyřazení vozidla a oznámení místa a účelu využití silničního vozidla se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který silniční vozidlo vyřadil z provozu. V Havířově je tímto úřadem Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není stanoven.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatky se hradí hotovostně nebo bezhotovostně na pokladně oddělení registru vozidel. Správní poplatky se hradí za každé vyřazení silničního vozidla v registru silničních vozidel 200,-Kč.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Není-li žadateli vyhověno, uplatňují se opravné prostředky na příslušném úřadu dle správního řádu.

Časté dotazy: 

Musí být plná moc ověřená? – NE.

Musím odevzdat registrační značky? - ANO.

Musím mít s sebou velký i malý technický průkaz v originále? – ANO.

Musím doložit doklad o ekologické likvidaci? - ANO.

Sankce: 

Sankce může být uložena do výše 50.000,-Kč za:
- Neodevzdání registračních značek a osvědčení o registraci vozidla (malý TP) u vyřazeného vozidla
- Neoznámení adresy a účelu využití u vyřazeného vozidla po uplynutí 1 roku
- Ohrožení či poškození životního prostředí u vyřazeného vozidla
- Nepožádání o zápis zániku vozidla v registru vozidel po ekologické likvidaci vozidla
- Provozování vozidla na pozemních komunikacích bez přidělených registračních značek

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Registrace vozidla.

Klíčová slova: 

Vyřazení vozidla, zánik vozidla, oznámení místa a účelu vyřazení vozidla, ukončení vyřazení vozidla.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v agendovém informačním systému.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení registr vozidel.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Lenka Němcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2022