Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

V jakém případě ve věci jednat: 

Právnická osoba, fyzická osoba podnikající nechce provozovat vozidlo jako vozidlo taxislužby.

Charakteristika úkonu: 

Evidence vozidel taxislužby podle § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Výsledek úkonu: 

 Vyrozumění o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

Kdy věc řešit: 

Na základě podání žádosti o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Přílohu nelze doložit elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Výpis z Evidence vozidel taxislužby vydaný na vyřazované vozidlo.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Nelze žádat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Písemně na podatelně Magistrátu města Havířova, nebo osobně na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, A403, Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Nejsou předmětem úkonu.

Sankce: 

Není předmětem úkonu.

Působnost: 

Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je provedeno v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Taxislužba.

Klíčová slova: 

Taxislužba, vozidlo, nálepka.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem podání žádosti o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby je evidováno v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Bc. Věra Górecká

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 2. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
29. 3. 2023