Vyjádření (sdělení) ve věcech účelových, místních komunikací, silnic II. a III. třídy

V jakém případě ve věci jednat: 

Subjekt podá žádost v pochybnostech.

Charakteristika úkonu: 

Sdělení ve smyslu správního řádu.

Výsledek úkonu: 

Vyjádření, sdělení.

Kdy věc řešit: 

Na základě podání žádosti o sdělení.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost s identifikací pozemku komunikace, situační příloha.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost s identifikací pozemku komunikace, situační příloha.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datovou zprávou 7zhb6tn, e-mailovou adresou posta@havirov-city.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Magistrátu města Havířova.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Písemně nebo osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, nebo na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Odvolání není přípustné.

Sankce: 

Není předmětem úkonu.

Působnost: 

Vyjádření, sdělení je vydáno v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Pozemní komunikace.

Klíčová slova: 

Účelová komunikace, veřejná, neveřejná, soukromá.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem vydání sdělení.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Není předmětem úkonu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Bc. Věra Górecká, A403

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
24. 3. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
24. 3. 2023