Udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby

V jakém případě ve věci jednat: 

Občan, který se chce stát řidičem vozidla taxislužby.

Charakteristika úkonu: 

Oprávnění řidiče taxislužby dle § 21c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Výsledek úkonu: 

Průkaz řidiče taxislužby s platností na 5 let od jeho vydání.

Kdy věc řešit: 

Na základě podání žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost nelze podat elektronicky.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

K žádosti je nutné přiložit platný občanský průkaz.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Žádost nelze podat elektronicky.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Žádost se podává osobně na Magistrátu města Havířova, na odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů, A402.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není předmětem úkonu.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek ve výši 500 Kč zaplacen při podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby, do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí podané písemně nebo elektronicky u Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravních systémů.

Časté dotazy: 

Mohu zažádat o udělení oprávnění řidiče taxislužby na kterékoli obci s rozšířenou působností mimo místa trvalého pobytu? ANO.

Skládá se zkouška z místopisu? NE (od 1.7. 2020).

Sankce: 

Pokuta až 10 000 kč za nesplnění povinnosti odevzdat průkaz řidiče taxislužby do 7 dnů po datu ukončení jeho platnosti.

Působnost: 

Oprávnění řidiče taxislužby je udělováno v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Taxislužba.

Klíčová slova: 

Taxislužba, řidič, průkaz.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem udělení oprávnění řidiče taxislužby a začátkem platnosti průkazu řidiče taxislužby.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Oprávnění řidiče taxislužby a průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnost po datu uvedeném na průkazu řidiče taxislužby.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby je evidováno v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Matějková, A402

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
3. 4. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
3. 4. 2024