Povolení připojení

V jakém případě ve věci jednat: 

Vlastník nemovitosti sousedící s místní komunikací, silnicí II. nebo III. třídy chce připojit tuto nemovitost ke komunikaci.

Charakteristika úkonu: 

Správní řízení za účelem vydání povolení připojení sousední nemovitosti dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Výsledek úkonu: 

Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti.

Kdy věc řešit: 

Na základě včasného podání žádosti o vydání povolení připojení sousední nemovitosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost s identifikací připojované nemovitosti (obvykle pozemku) ke komunikaci, situační výkres, technická zpráva, podélný řez připojením, předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost s identifikací připojované nemovitosti (obvykle pozemku) ke komunikaci, situační výkres, technická zpráva, podélný řez připojením, předchozí souhlas vlastníka pozemní komunikace.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Datovou zprávou 7zhb6tn, e-mailovou adresou posta@havirov-city.cz s ověřeným elektronickým podpisem na podatelnu Magistrátu města Havířova.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Písemně nebo osobně na podatelně Magistrátu města Havířova, nebo na odboru komunálních služeb, oddělení dopravy Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Správní poplatek 500 Kč splatný před vydáním povolení.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Správní poplatek 500 Kč splatný před vydáním povolení.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti, do 15 ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí podané písemně nebo elektronicky u Magistrátu města Havířova, odboru komunálních služeb, oddělení dopravy.

Sankce: 

Připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci bez povolení, jeho upravení, zrušení sankce ve výši do 300 000 Kč.

Působnost: 

Povolení připojení sousední nemovitosti v rámci výkonu státní správy vykonávané v přenesené působnosti.

Oblast: 

Pozemní komunikace.

Klíčová slova: 

Místní komunikace, sjezd, rozhledový trojúhelník.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti.

Konec platnosti popisu úkonu: 

Povolení připojení sousední nemovitosti není časově omezeno.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Není předmětem úkonu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor komunálních služeb.

Kontaktní osoba: 

Bc. Věra Górecká.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
10. 6. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
10. 6. 2021