Czech POINT

czechpoint.gif

Co je Czech POINT?

Czech POINT nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Do doby zřízení Czech POINTů musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikace se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan". Na Magistrátu města Havířova je kontaktní místo pro veřejnost k dispozici od ledna 2008.

Jaké služby poskytujeme?
- výpis z veřejného rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z rejstříku trestů právnických osob
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z insolvenčního rejstříku
- informace a služby k datovým schránkám
- základní registry - změny a výpisy
- autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
- autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby
 
Na těchto pracovištích můžete získat výstupy z registrů veřejné správy:
kancelář B013  - oddělení místních poplatků - přízemí 
  jen výpisy z rejstříku trestů
kanceláře A004 A005 A006  a A007  - matrika - přízemí
  jen výpisy z rejstříku trestů
kancelář A101  - živnostenský úřad - 1. patro
  všechny služby (výše uvedené)
kancelář A411  - komunální služby - 4. patro 
  všechny služby (výše uvedené)

 

Úřední hodiny pracovišť

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 12:00   jen na telefonickou objednávku
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00   jen na telefonickou objednávku

 

Ceník

Rejstřík trestů - fyzických i právnických osob    

100,-Kč za celý výpis bez ohledu na počet stran

   
Ostatní výpisy (viz. výše)
50,- Kč za každou i započatou stránku
   
Zřízení datové schránky a jiné služby
bezplatně
   
Zneplatnění přístupových údajů
k datové schránce a vydaní nových
první zdarma,
každé další během 3 let - 200,- Kč
   
Provedení autorizované konverze
(z listinné do elektronické i obráceně)      
 30,- Kč za každou i započatou stránku

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

U většiny evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Veřejný rejstřík - IČ subjektu

Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, číslo parcely nebo číslo popisné

Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele

Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu

Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Rejstřík trestů - na právnickou osobu - IČ subjektu nebo zahraniční číslo organizace

 

Rejstřík trestů - na fyzickou osobu

Pro vydání ověřeného výstupu - výpisu z RT na fyzickou osobu je třeba podepsat písemnou žádost a předložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Centrální registr řidičů - body

Pro vydání ověřeného výstupu - výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba předložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud někdo žádá o výpis z bodového hodnocení řidiče v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Zřízení datové schránky a Oznámení o zneplatnění přístupových údajů

Zde je třeba vždy předložit totožnost žadatele, kterého se úkon týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas.

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz