Finanční výbor ZMH

předsedkyně

Ing. Eva ŠILLEROVÁ (SPOLU+)

tajemnice 

Ing. Lucie FUKALOVÁ

členové  

Bc. Alena OLŠOKOVÁ (ANO 2011)

Ing. René CHROBOK (ANO 2011)

Ing. Eduard HECZKO (KSČM)

Ing. Ivo TARKOWSKI (HPH)

Radomír MIKESZ (SPD)

Mgr. Šárká SUCHÁNKOVÁ (HPH)

Ing. Pavel RAPANT, MBA (ČSSD)

Ing. Kateřina MLÝNSKÁ (SPD)

Miroslav POLAK (ČSSD)

doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D. (SPOLU+)

 

Termíny jednání FV ZMH v roce 2024:

04.03.2024 16:00 hod.
03.06.2024 16:00 hod.
02.09.2024 16:00 hod.
02.12.2024 16:00 hod.