Sdružení českých spotřebitelů - SČS

Základním posláním SČS je:

  • Hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu;
  • Trvale působit ve spolupráci s kontrolními a dozorovými orgány a ostatními organizacemi vhodnými formami na zvyšování jakosti výrobků a služeb spotřebitelům;
  • Spolupracovat s mezinárodními organizacemi pro ochranu zájmu spotřebitelů;
  • Spolupracovat na tvorbě právních předpisů zaměřených na ochranu spotřebitele;
  • Uzavírat smlouvy a dohody o spolupráci s orgány, organizacemi a občanskými sdruženími v rozsahu potřebném pro činnost Sdružení.

Kontakt: www.konzument.cz