Evropské spotřebitelské centrum

Evropské spotřebitelské centrum České republiky

 • nabízí bezplatné informace a rady týkající se práv spotřebitelů v zemích Evropské unie, Norsku a na Islandu.
 • nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb či na chování a jednání obchodníků v ostatních členských zemích EU, v Norsku a na Islandu.
 • při asistování spotřebiteli hledá smírné řešení problému s obchodníkem je kontaktním místem pro bezplatné zprostředkování pomoci spotřebitelům při mimosoudním řešení jejich sporů s obchodníky v členských státech EU, Norsku a na Islandu.
 • je členem Sítě evropských spotřebitelských center (ECC-Net) v zemích EU, Norsku a na Islandu, s nimiž při řešení výše uvedených případů spolupracuje.
 • podílí se na tvorbě evropské spotřebitelské legislativy, která výrazně ovlivňuje i české zákony na ochranu spotřebitele
 • jeho právníci přednášejí o evropském spotřebitelském právu na univerzitách, mezinárodních konferencích, pro živnostenské úřady a další instituce či pro studenty středních škol o jejichprávech při nakupování na jednotném trhu, např. o výhodách a rizicích nakupování online
 • zpravuje Evropskou komisi o fungování vniřního trhu a o účinnosti legislativních opatření přijatých na jednotném evropském trhu
 • je k dispozici jiným státním úřadům a médiím v otázkách evropského spotřebitelského práva

Případy, v nichž ESC nemůže poskytnout přímou pomoc

 • případy, týkající se národních sporů – tedy takové, v nichž chce český spotřebitel uplatnit svá práva ve sporu s českým prodejcem.
 • případy, týkající se sporů mimo země EU, Norsko a Island – tedy takové, v nichž chce český nebo zahraniční spotřebitel uplatnit svá práva ve sporu s prodejcem ze zemí mimo Evropskou unii, Norsko či Island.
 • případy, kde prodávající není podnikatelem, ale soukromou osobou – například kde jde o zboží zakoupené v internetové aukci na zprostředkovatelském webu, kde prodávajícím není podnikatel, ale soukromá osoba.

Stránky Evropského spotřebitelského centra České republiky naleznete na těchto stránkách www.evropskyspotrebitel.cz