Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Základní informace k životní situaci

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů (§ 121 zákona o silničním provozu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení může fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
Žádost může podat také fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení na příslušný úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, V Havířově na Magistrátu města Havířova. Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpisy z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C, přepážky č. 7 a 8.

Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek: 8.00 –14.00 hod.
Úterý a pátek: 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu se předkládá:
- žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu),
- případně písemný souhlas osoby (plná moc dle ustanovení § 441 občanského zákoníku), o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny, tiskopis je k dispozici na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky. V Havířově na Magistrátu města Havířova na přepážkách č. 7 a 8 odboru vnitra a živnostenský úřad – přízemí budovy C.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou další započatou stranu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení.
Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.
 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva dopravy a kontaktního místa Czech POINT:
www.mdcr.cz 
www.czechpoint.cz

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, odbor vnitra a živnostenský úřad.

Kontaktní osoba

Bujoková Vladislava
Martynková Lucie
Freislerová Radana, Mgr.
Bednářová Andrea, Ing.
Robenková Helena
Stankušová Jana
 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

07.01.2019