Obsahové náplně jednotlivých živností

nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. srpna 2017 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 178/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje změnám, které byly v uplynulém období provedeny novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů, které s živnostenským podnikáním souvisejí.

Z předpisů novelizujících živnostenský zákon se především jedná o zákon o zbraních a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Úprava nemá věcný dopad na podnikatele, k zásahům, které by měnily rozsah oprávnění podnikatele, návrhem nedochází.

Obsahové náplně si můžete stáhnout ZDE.