Czech POINT

czechpoint.gif

Co je Czech POINT?

Czech POINT nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Do doby zřízení Czech POINTů musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikace se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan". Na Magistrátu města Havířova je kontaktní místo pro veřejnost k dispozici od ledna 2008.

Jaké služby poskytujeme?

 • výpis z veřejného rejstříku
 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • informace a služby k datovým schránkám
 • základní registry - změny a výpisy
 • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby
 • autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby

Na těchto pracovištích můžete získat výstupy z registrů veřejné správy:

kancelář B013  - oddělení místních poplatků - přízemí 

 

jen výpisy z rejstříku trestů

kanceláře A004 , A005 , A006  a A007  - matrika - přízemí

 

jen výpisy z rejstříku trestů

kancelář A105  - živnostenský úřad - 1. patro

 

všechny služby (výše uvedené)

Úřední hodiny pracovišť

Pondělí

8:00 - 17:00

Úterý 

8:00 - 12:00   jen na telefonickou objednávku

Středa

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 14:00

Pátek

8:00 - 12:00   jen na telefonickou objednávku

Ceník

Rejstřík trestů - fyzických i právnických osob    

100,-Kč za celý výpis bez ohledu na počet stran

Ostatní výpisy (viz. výše)

50,- Kč za každou i započatou stránku

Zřízení datové schránky a jiné služby

bezplatně

Zneplatnění přístupových údajů
k datové schránce a vydaní nových

první zdarma,
každé další během 3 let - 200,- Kč

Provedení autorizované konverze
(z listinné do elektronické i obráceně)      

 30,- Kč za každou i započatou stránku

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

U většiny evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Veřejný rejstřík - IČ subjektu

Katastr nemovitostí - název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, číslo parcely nebo číslo popisné

Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele

Seznam kvalifikovaných dodavatelů - IČ subjektu

Insolvenční rejstřík - IČ subjektu nebo jméno a příjmení

Rejstřík trestů - na právnickou osobu - IČ subjektu nebo zahraniční číslo organizace

Rejstřík trestů - na fyzickou osobu

Pro vydání ověřeného výstupu - výpisu z RT na fyzickou osobu je třeba podepsat písemnou žádost a předložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Centrální registr řidičů - body

Pro vydání ověřeného výstupu - výpisu z bodového hodnocení řidiče je třeba předložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud někdo žádá o výpis z bodového hodnocení řidiče v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Zřízení datové schránky a Oznámení o zneplatnění přístupových údajů

Zde je třeba vždy předložit totožnost žadatele, kterého se úkon týká. K prokázání totožnosti předložte občanský průkaz nebo cestovní pas.