Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov-Šumbark - TDS a KBOZP

Evidenční číslo:
VZ/81/OÚR/19
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Komplexní zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „KBOZP“) při realizaci stavby „Výstavba retenční nádrže v lokalitě Chrpová, Havířov - Šumbark“.

Stručný popis stavby: Předmětem je výstavba samostatné betonové retenční nádrže celkového objemu 244 m3, umístěné pod stávajícím parkovištěm, do které budou svedeny dešťové vody z parkoviště na ul. Chrpové a z prvního parkoviště na ul. Moravská v Havířově – Šumbarku. Dešťové vody se budou akumulovat v nádrži a řízeným způsobem odčerpávat a používat na závlahu okolí.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 této Výzvy.

Zahájení zadávacího řízení:
12. 3. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
29. 3. 2019, 09:00h

Soubory