Tuzemský rekreační pobyt dětí v roce 2019

Evidenční číslo:
VZ/1/OŠK/19
Vystavil (odbor):
Odbor školství a kultury

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravování jednoho turnusu tuzemského rekreačního pobytu dětí v roce 2019 v Jihočeském nebo Pardubickém nebo Královehradeckém kraji v délce 11 kalendářních dnů (10 nocí) pro min. 33 dětí a max. 36 dětí a pro 6 osob doprovodného personálu za podmínek blíže specifikovaných v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Zahájení zadávacího řízení:
11. 1. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
21. 1. 2019, 09:00h

Soubory