Parkoviště ul. Točitá, Havířov-Podlesí - výkon TDS + KBOZP

Evidenční číslo:
VZ/188/OÚR/18
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KBOZP) při realizaci stavby parkoviště.

Výkon TDS a KBOZP bude zajišťován dle projektové dokumentace zpracované společností BENEPRO, a.s., IČ: 26820781.

Bližší informace předmětu plnění jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy.

 

Zahájení zadávacího řízení:
8. 1. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
17. 1. 2019, 10:00h

Soubory