Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí - výkon TDS + KBOZP

Evidenční číslo:
VZ/2/OÚR/19
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (KBOZP) při realizaci stavby parkoviště.

Výkon TDS  a KBOZP bude zajišťován dle projektové dokumentace zpracované Ing. Romanem Fildánem, IČ: 75379007.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy.

Zahájení zadávacího řízení:
8. 1. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
17. 1. 2019, 10:00h

Soubory