Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách - diagnostika

Evidenční číslo:
VZ/118/OÚR/19
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování diagnostického průzkumu mostu M10 na ul. Na Kempách k určení pevnostních charakteristik spodní stavby a stanovení podrobného poškození hlavních nosníků, provedení prohlídky a posouzení stavu uložení nosné konstrukce a mostních závěrů. Součástí diagnostiky je i zjištění skladby vozovky. Dle provedené diagnostiky stanovení návrhu způsobu opravy mostu. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 2 x v tištěné podobě, podepsané oprávněnou osobou a 2x elektronicky na CD.

Jedná se o jednopólový mostní objekt přes řeku Lučinu na ul. Na Kempách v Havířově – Bludovicích.

Diagnostický průzkum musí co do obsahu a rozsahu splňovat požadavky dle platných zákonů, směrnic, předpisů a rozhodnutí, ( např. TP 72 – Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací).

Podkladem pro diagnostiku je hlavní prohlídka mostu provedená p. Zdeňkem Šmídem aut. technikem pro mosty a inženýrské konstrukce v 11/2017, která je přílohou této výzvy.

Zahájení zadávacího řízení:
13. 3. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
29. 3. 2019, 09:00h

Soubory