Diagnostika mostu M2 na ul. Prachatická

Evidenční číslo:
VZ/43/OÚR/19
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je vypracování diagnostického průzkumu, spodní a horní stavby, stanovení pevnosti a chemické složení betonu v tlaku i tahu, zjištění druhu a stavu výztuže, provedení prohlídky a posouzení stavu uložení nosné konstrukce a mostních závěrů. Zapravení otvorů po odebraných vrtech a sondách. Součástí diagnostiky je i zjištění skladby vozovky. Dle provedené diagnostiky stanovení návrhu způsobu opravy mostu. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 2 x v tištěné podobě, podepsané oprávněnou osobou a 2x elektronicky na CD. Jedná se o třípólový mostní objekt přes železniční trať na ul. Prachatické v Havířově – Dolní Suché.

Zahájení zadávacího řízení:
12. 2. 2019
Konec lhůty pro podání nabídek:
21. 2. 2019, 10:00h

Soubory