95/19

Vyvěšeno

od:
6. 2. 2019
do:
22. 2. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2759/11, 2759/13, 2759/5 v k.ú. Dolní suchá, za účelem realizace přípojky horkovodu, přípojky vodovodní, přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, sjezdu (napojení účelové komunikace, manipulační plochy a chodníku) k nové výrobní hale - 00880-2

Soubory