944/18

Vyvěšeno

od:
7. 11. 2018
do:
23. 11. 2018
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1923/9, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem uložení vodovodního řadu - 00831-2

Soubory