923/20

Vyvěšeno

od:
23. 12. 2020
do:
27. 12. 2023
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 940/EO/20

Soubory