898/22

Vyvěšeno

od:
3. 8. 2022
do:
19. 8. 2022
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Nemovitosti k prodeji, pronájmu
Číslo jednací:
MMH/218301/2022

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2073/2 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace podzemní elektropřípojky NN - 01808-2

Soubory