827/20

Vyvěšeno

od:
20. 11. 2020
do:
7. 12. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2515/1 v  k. ú. Bludovice, za účelem realizace vodovodní přípojky - 1145-1

Soubory