824/21

Vyvěšeno

od:
3. 11. 2021
do:
5. 11. 2024
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 801/EO/21

Soubory