814/19

Vyvěšeno

od:
15. 11. 2019
do:
17. 11. 2022
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 890/EO/19

Soubory