804/19

Vyvěšeno

od:
8. 11. 2019
do:
25. 11. 2019
Vystavil (odbor):
Odbor životního prostředí
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

oznámení zahájení vodoprávního řízení - Odkanalizování částí města Havířova, IV. etapa, P5-lokalita "Důlňák", k.ú. Havířov-město, k.ú. Šenov u Ostravy

Soubory