747/20

Vyvěšeno

od:
14. 10. 2020
do:
16. 10. 2023
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 748/EO/20

Soubory