710/20

Vyvěšeno

od:
21. 6. 2022
do:
9. 10. 2023
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 695/EO/20

Soubory