706/20

Vyvěšeno

od:
5. 10. 2020
do:
2. 1. 2024
Vystavil (odbor):
Ostatní
Typ:
oznámení

Popis

výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám - Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - aktualizované údaje k datu 1. 8. 2020  

Soubory