699/22

Vyvěšeno

od:
22. 6. 2022
do:
8. 7. 2022
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Nemovitosti k prodeji, pronájmu
Číslo jednací:
MMH/180712/2022

Popis

oznámení o záměru města - prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc. č. 2176, 2177, zapsaných na LV č. 6154, k. ú. Jaroměř

Soubory