697/22

Vyvěšeno

od:
22. 6. 2022
do:
8. 7. 2022
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Nemovitosti k prodeji, pronájmu
Číslo jednací:
MMH/180706/2022

Popis

oznámení o záměru města - prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/192 na pozemcích parc. č. 2874/3, 2887/10, 2887/11, 4411, 4423 zapsaných na LV č. 460, a na pozemcích parc. č. 2768/5, 2768/7, 4472 zapsaných na LV č. 162, vše v k. ú. Horní Dolce, společnosti UNIAGRO, s. r. o.

Soubory