649/20

Vyvěšeno

od:
16. 9. 2020
do:
2. 10. 2020
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje – oddělení stavební úřad
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

rozhodnutí, společné povolení ,,Veřejně přístupná účelová komunikace" na pozemku parc. č. 2325, 2326/1, 2326/2, 2327, 2328, 2329/17, 2734/1 v k. ú. Dolní Suchá

Soubory