648/20

Vyvěšeno

od:
16. 9. 2020
do:
2. 10. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2592/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace podzemního vedení přípojky NN - 1136-1

Soubory