647/20

Vyvěšeno

od:
16. 9. 2020
do:
2. 10. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2601/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace zemní přípojky NN - 1135-1

Soubory