643/20

Vyvěšeno

od:
14. 9. 2020
do:
23. 9. 2020
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje – oddělení stavební úřad
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 5 na dva menší byty č. 5/2 a č. 5/3, bytu č. 6 na dva menší byty č. 6/2 a č. 6/3" v bytovém domě na ulici Kapitána Jasioka 735/48, Havířov-Prostřední Suchá, pozemek parc. č. 1381 v k. ú. Prostřední Suchá

Soubory