599/19

Vyvěšeno

od:
14. 8. 2019
do:
30. 8. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 3835/1 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace zemní přípojky NN - 00873-3

Soubory