598/19

Vyvěšeno

od:
14. 8. 2019
do:
30. 8. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2370/3 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace dvou sjezdů pro napojení dvou nových účelových komunikací - 00998-2

Soubory