597/19

Vyvěšeno

od:
14. 8. 2019
do:
30. 8. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1419/10 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky vodovodní a sjezdu k RD - 00991-2

Soubory