589/19

Vyvěšeno

od:
7. 8. 2019
do:
23. 8. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 202/34 (podíl 4/6) v k.ú. Bludovice, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,Reko MS Havířov, II. etapa, 1. část"

Soubory