55/21

Vyvěšeno

od:
27. 1. 2021
do:
29. 1. 2024
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 40/EO/21

Soubory