536/20

Vyvěšeno

od:
31. 7. 2020
do:
17. 8. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 4514, 4516 v k. ú. Havířov-město, za účelem uložení kabelového vedení elektro přípojky NN 0,4kV - 01517-2

Soubory