535/20

Vyvěšeno

od:
31. 7. 2020
do:
17. 8. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 4512 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace přípojky plynovodní a sjezdu k RD - 01511-2

Soubory