534/20

Vyvěšeno

od:
31. 7. 2020
do:
17. 8. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 849/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace sjezdu, kanalizační přípojky splaškové kanalizace a části pozemku parc. č. 966 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace vodovodní a plynovodní přípojky - 1117-1 

Soubory