459/19

Vyvěšeno

od:
12. 6. 2019
do:
28. 6. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2592/1, k.ú. Bludovice, za účelem realizace sjezdu - napojení na stávající komunikaci - 00942-2

Soubory