453/19

Vyvěšeno

od:
11. 6. 2019
do:
27. 6. 2019
Vystavil (odbor):
Stavební a silniční správní úřad
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

rozhodnutí - společné povolení - stavba na pozemku parc. č. 2548/44, 2735 v k.ú. Dolní Suchá

Soubory