451/23

Vyvěšeno

od:
17. 3. 2023
do:
3. 4. 2023
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Nemovitosti k prodeji, pronájmu
Číslo jednací:
MMH/71792/2023

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2515/1v k. ú. Bludovice, za účelem realizace rozšíření komunikace, část pozemku parc. č. 2515/6 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace účelové komunikace a betonového žlabu

Soubory